Сухо строителство

       имоти

 

 

        Растерен таван

 

      Монтирайки растерен таван,      вие получавате следното:

 

  • Подобряване на акустиката       намаляване на шуманамаляване на влагата             подобряване на изолацията и   намаляване разходите за отопление.
  •