Сухо строителство

       имоти

 

 

     Двоен под

 

        Двоиният под масово се

      използва в Европа от 25 г.

      В нас той започна да       навлиза

      по сериозно в последните       години.

        

 

      

       Всяка съвремена бизнес
      сграда трябва да предлага
      дългосрочни решения,
      да се осигури положителна
      възвръщаемост на
      инвестициите си. А те са,
      допълнителни икономии
      реализирани чрез
      лесен монтаж, малка

      амортизация и високо    

      качеството на работа.